Konekte ak pi bon doktè yo pou kèlkeswa maladi

Misyon nou Se:
Amelyore aksè a sante pou tout moun, kounye a e sitou pou jenerasyon kap vini yo

Icon

Pi bon kalite swen

Dokpam vle ofri bon profesyonel kap bay bon jan kalite swen

Icon

Pi bon aksè

Dokpam ap pemet tout moun jwen rapidman pi bon swen pou yo rete an sante

Icon

Pi bon pri

Bon jan zouti nou bay dokte yo ap pemet pri konsiltasyon yo bese

Doktè lisansye ki ba'w kilè pou pran randevou ak yo

image

Pale ak doktè ki kalifye san pèdi tan

Avek Dokpam ou ka pran randevou ak pwofesyonèl la sante plop plop

image

Pale ak doktè a kelkeswa kote'w ye

wè ak doktè'w sou teleòn pandan ou lakay ou

image

Dosye elektwonik

Ak Dokpam wap gen aksè ak dosye elektwonik ou

kèk kesyon ou dwe konnen

Kisa Dokpam ye?

Dokpam se yon sèvis tou nèf nan telefon kap konekte'w ak pi bon doktè nan peyi a

Koman pou'm komanse jwi sèvis yo

Pou komanse sèvi ak Dokpam annik mete App la sou telefon ou

Konbyen sèvis yo koute?

Ou ka peye pou yon konsiltasyon ouswa pou plizyè konsiltasyon ansanm

Ki maladi Dokpam ka ede trete?

Avèk Dokpam ou ka konsilte pou nempot kondisyon paske nou gen tout espesyalis yo

Eske dosye mwen an sekirite?

enfomasyon ou proteje avèk yon sistem ki anpeche lot moun li dosye ou

Koman mwen ka premye moun kap sèvi ak Dokpam?

Ba nou enfomasyon ou epi ekip n'ap kontakte'w

Gade kisa ki nan aplikasyon Dokpam nan

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

nou offri rabè pou moun ki achte sèvis yo davans

Consultant

Plizyè konsiltasyon

Ou ka peye davans plizyè konsiltasyon jan ou vle a bon mache

$ 100 $80

Save 20%
Reserve
Family

Konsiltasyon pou fanmi

Ou ka peye davans pou plizye konsiltasyon pou tout on fanmi

$ 100 $80

Save 20%
Reserve
Diabetics

Konsiltasyon pou maladi sik

Si ou fe maladi sik ou ka peye davans pou tout konsiltasyon maladi ya mande a bon mache

$ 100 $80

Save 20%
Reserve
Pregnancy

Konsiltasyon fanm ensent

Si ou ansent ou ka peye davans pou tout konsiltasyon gwosès lamande a bon mache

$ 100 $80

Save 20%
Reserve

Tande sa lot moun ki teste App gen pou you di

Florence Desrosier

“Mwen kontan gen yon sèvis tankou Dokpam an Ayiti. Mwen pral kapab ekonomize anpil tan ak sa a epi asire ke mwen gen sipò pou kenbe sante mwen nan pi bon eta a”

Ralph Charles
Haiti

Plas yo limite pou moun ki vle teste app lan an premye

Bay enfomasyon ou pou eseye Dokpam an premye